teisipäev, 2. jaanuar 2018

Head uut aastat, lugejad!
Eilsest (01.01.2018) jõustunud Korteriomandi- ja korteriühistuseadus toob palju toredaid ja häid muutusi ka korteriomanikele. Tutvuge sellega. Suures osas sama, kuid ajakohasem ja arvestab tänapäeva olusid tunduvalt rohkem.


Minu soovitus teile on, saata KÜ esimees Rein Värvile e-mail: sirle25@hot.ee ning paluda edaspidi kõik KÜ Vasara 25/1 puudutav info saata teile meilile (sh. ka kommunaalteenuste arve), sest seda nõuab seadus:

§ 46. Korteriomaniku kohustus anda teavet

 (1) Korteriomanik on kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi.

2. jaotisKorteriühistu organid ja juhtimine 

§ 20. Korteriomanike üldkoosolek

Kui korteriomanik on teatanud korteriühistule oma elektronposti aadressi, tuleb korteriomanike üldkoosoleku teade ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendid saata sellel aadressil.

Lõige 3: Kui korteriomanike üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine, majanduskava kehtestamine või majandusaasta aruande kinnitamine, tuleb üldkoosoleku teates märkida koht, kus on võimalik tutvuda põhikirja või majanduskava eelnõuga või majandusaasta aruandega, ning nende dokumentidega tutvumise kord.

Seega kui teile see info ei laeku, siis:

§ 29. Korteriühistu organi otsuse kehtetus

 (1) Kui korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse, korteriomanike kokkuleppe või põhikirja nõudeid, ei ole koosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik korteriomanikud. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui korteriomanikud, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Ning üks tähtis asi veel meie KÜ raames, mis mujal on normaalsus, meil siiski mitte. Meil ei ole ühtki majanduskava. 

§ 41. Majanduskava

 (1) Korteriühistu juhatus koostab korteriühistu majandusaastaks majanduskava, mis koosneb järgmistest osadest:
 1) ülevaade kaasomandi eseme seisukorrast ja kavandatavatest toimingutest;
 2) korteriühistu kavandatavad tulud ja kulud;
 3) korteriomanike kohustuste jaotus majandamiskulude kandmisel;
 4) reservkapitali ja remondifondi tehtavate maksete suurus;
 5) kütuse, soojuse, vee- ja kanalisatsiooniteenuse ning elektri prognoositav kogus ja maksumus.
 (2) Kui korteriomanike kokkuleppe või korteriühistu põhikirjaga on ette nähtud tegelikust tarbimisest sõltuvate majandamiskulude tasumine pärast kulude suuruse selgumist, määratakse majanduskavas kindlaks ainult ülejäänud kulude suurus.
 (3) Majanduskava kehtestab korteriomanike üldkoosolek.
 (4) Kui majandusaasta jooksul ilmneb, et kehtestatud majanduskava ei taga korteriomandite valitsemist majanduskavas ettenähtud mahus ega korteriühistu püsivat maksevõimelisust, on korteriühistu juhatus kohustatud koostama uue majanduskava ja kutsuma kokku korteriomanike erakorralise üldkoosoleku uue majanduskava kehtestamiseks.
 (5) Kui majandusaasta alguseks ei ole kehtestatud uut majanduskava, kehtib senine majanduskava kuni uue majanduskava kehtestamiseni.

Seega toredat avastamist ja rõõmustame uue seaduse vastu võtmise üle. Üks tore maasikas on seaduses veel, mille kas leiate ise või leiate selle hiljemalt 1,5 kuu pärast siit blogist.

P.S Endiselt ärge tasuge kommunaalarveid sularahas vaid pangaülekandega!!!
KÜ Vasara 25/1 konto SWEDBANKIS: EE922200221011937640

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar