Pühapäev, 17. aprill 2016


Tere, naabrid!

Alljärgnevat teksti ajendas kirjutama läbipaistmatus meie korteriühistus (edaspidi KÜ): mis ja kuidas meil asjad käivad. Kas sina tead? Infot - milleks meil kõigil on õigus - keeldub ühistu esimees jagamast.

KÜ juhatuse esimees on keeldunud selgitavatest vastustest konkreetsetele küsimustele: mille eest ja kuidas me kommunaal- ja haldusteenuste eest maksame? Nagu sellistes olukordades ikka, kui on tegu ebamugavate küsimustega - eriti rahakasutuse osa - , hakkab inimene teist inimest vältima. Nii läks ka minuga: KÜ esimees ei vasta ei mobiiltelefonile ega e-meilile. Hakkasin uurima miks see nii on? Miks on mind põhjust vältida ja midagi varjata, kui küsin avalikku infot mida igal KÜ liikmel ja korteriomanikul on õigus teada?

https://www.youtube.com/channel/UCFdNiYfxICmy2oCtNFQSqEA

Küsimus teile, head naabrid: olete te kunagi mõelnud, mille eest teile kommunaal- ja haldusteenuste eest arve esitatakse ja kuidas see summa kujuneb? Mis asi on üldkoosolek, millal ja kuidas see kokku kutsutakse, mis on KÜ juhatuse ülesanded seoses üldkoosolekuga? Millist kohustuslikku infot peab KÜ juhatus liikmetele jagama, millises õiguslikus raamistikus juhatusel lubatud tegutseda, milliseid otsuseid tohib KÜ juhatus vastu võtta omal käel, milliseid üldkoosoleku otsusega? Vastamata küsimusi on veelgi.

Kõikidele nende küsimustele ei soovi ühistu esimees vastata. Seega valitseb meil elementaarne info-puudus. Meie, KÜ liikmed ei tea tegelikult, mille eest meilt raha küsitakse ja mida selle rahaga tehakse.

Selles, mida on KÜ juhatuse esimees minu küsimustele vastanud, kirjutan allpool. Loe ja otsusta ise. Samuti saate allpool tutvuda kogutud infoga meie ühistu tegevuse kohta.

Kokkuvõtlikult: KÜ ühistu esimees on minu pidevaid pöördumisi KÜ tegevust puudutavates elementaarsetes küsimustes (nt kommunaalarve sisu, arve koostamise alused, majandustegevuse aastakava, remonditööde kava, hinnapakkumised jne) kas tõrjunud, ignoreerinud või keeldunud neile vastamast.SUHTLUS KÜ ESIMEHEGA:

 1. Kõigepealt selgitan, kuidas üldse tekkis niisugune olukord, et hakkasin KÜ juhatuse tegevuse vastu üldse huvi tundma.
 2. Uurimise käigus selgunud asjaolud. Eeskätt KÜ rahaline kulu. Tehke oma järeldused ise. Esitan siin minu arvestused selle info põhjal, mis mulle kättesaadavad olid. KÜ esimees minu järelepärimistele ei vastanud.
 3. Edastan teile info selle kohta, millised on meie kui korteriomanike/KÜ liikmete õigused ning KÜ ja KÜ juhatuse kohustused. Juhatus meie kohustusi teab. Aga meie enda õigusi?
 4. Kuidas on majandamine korraldatud teises KÜ-des.


Loodan, et mõtlete minu kaasa ning oskate ja soovite saadud info põhjal esitada KÜ juhatusele täiendavaid küsimusi, kuidas ühistu meie rahaga ümber käib ja kuhu ning milleks see raha kulub. KÜ juhatus peab teenima korteriomaniku / KÜ liikmete huve, mitte isiklikku rahalist kasu liikmete arvelt.

1.Kuidas ma selle teemani jõudsin? Siiani on asjad majas näiliselt toiminud: silmnähtavaid probleeme pole, ühistu juhatus hoiab madalat profiili, kedagi ei tüüta, ollakse sõbralikud, kommunaalarved pistetakse ukse vahele jne.

*Välja arvatud prussakad- selle kohta on all info, kuidas peab KÜ käituma.
Aga minu puhul kehtis see hetkeni, mil hakkasin esitama küsimusi KÜ majandustegevuse kohta.

Vastuseid, millele mul on õigus, ei ole mulle antud, ning sellest ma allpool kirjutangi. Juba pikemat aega on teise korruse seintel pahtelduspinnad. Remondi osas ei ole aga midagi edasi liikunud. Hakkasin huvi tundma miks ja kuidas neid asju ette võetakse. Kes, millal ja kuidas teeb otsused remontimise kohta? Lisaks võtsin ette oma kommunaalkulude arve. Seal on read erinevate teenuste eest: haldus, remondifond, üldelekter jt. Ma pole varem selle teemaga kokku puutunud. Sestap otsustasin küsida KÜ esimehe käest, mida miski number tähendab ja sisaldab.

*Täitsa loogiline ju, et igaüks soovib teada, kuhu tema raha kulub.


Siit hakkasidki probleemid. Haldusmakse on peaaegu 19 eurot! Remondifond tühine 3 eurot. KÜ esimees vältis vastamist. Soovisin alguses kohtuda, et ta leiaks aega, et mulle selle ära seletaks. Aga ei- sellest ajast saadik hakkas KÜ esimees tõrjuma ja vältima minu kõnesid ning e-kirju.

*Miks? See on täiesti tavaline & avalik info ju igale majaelanikule!2. Mida ma teada sain?

1) Halduskulud: lähevad töötasudeks: 2 juhatuse liiget ja 2 koristajat: üks välikoristaja, teine siseruumide koristaja. Selge. Esimees lisas, et tema naine on mulle juba ühe korra seletanud ja miks peab seda üle seletama. Mis probleem on üle vastata?

* Juhatuses ei tohi olla huvide konflikti- isikud ei tohi olla suhetes. Samuti ei tohi raamatupidamist teha isik kes on suhtes, abielus v muul sellelaadses suhtes juhatuse liikmega. Seadusevastane!!!


2) Remondikulud. Küsisin remondifondi kohta. Esimehe vastus oli, et üldkoosolekul on otsustatud, et laenu ei võeta ning raha kogutakse tasapisi. Küsisin millal üldkoosolek sel aastal toimub? Vastuseks sain, et see oli ära. Küsisin, miks ei mina saanud koosoleku toimumise kohta teadet? Vastuseks tuli selgitus: kulla mees, mis nüüd on? Neliteist aastat pole huvi tundnud ning nüüd järsku tunned? Jah, tunnengi. Kui pole seni seaduse kohaselt liikmeid teavitatud, siis ei teagi tunda! Sain infoks, et 3. ja 4. korrus on remonditud, mine vaata. Pahtlit jäi üle ja tehti natuke teist korrust ka ning see pidavat valmima suve lõpuks.3) Majandusaasta üldkoosolek. Soovisin näha majandusaasta aruannet ja üldkoosoleku protokolle. Esimees ütles, et seda saab näha maakohtu registriosakonnast. Viimane üldkoosoleku protokoll on registripidajal 2011. a oma. (vt Lisades). Minu küsimus: kus on viimaste aastate protokollid ja aruanded? Miks need on esitamata, kuigi juhatusel on kohustus esitada need igal aastal? Selle eest on määratud ühistule trahv, trahvihoiatus jne. Aruanded on tänaseni esitamata!

Ja nüüd mõelge: kelle raha eest makstakse trahv? Kas see on makstud juhatuse sissetulekust või KÜ rahadest? 
Milline näib reaalsem?

Seega KÜ esimees ei räägi tõtt: registripidajal pole mingeid protokolle ega aruandeid viimaste aastate kohta!

Kas tegemata töö eest on õige raha maksta? Kas teie maksaksite tasu inimesele kes oma tööga toime ei tule? Siinkohal paistab, et juhatus on teovõimetu, sest pole talle pandud ülesannetega hakkama saanud.
NB! Igal ühistu liikmel peab olema võimalik aruandega tutvuda. Selle info jagamiseks võib kasutada kasvõi infostendi fuajees (mida meil pole).Edaspidine info üldkoosoleku kohta:

 • Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab KÜ juhatus ette teatama vähemalt seitse päeva, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
 • korteriühistu juhatus annab igale(!) korteriühistu liikmele vähemalt kaks nädalat enne majandustegevuse aastakava arutelu tutvumiseks selle projekti koos eelmise aasta aruande ja bilansiga. Selle võib panna ka stendile tutvumiseks.
 • Korteriühistu juhatus koostab ja esitab igal aastal korteriühistu liikmete üldkoosolekule kinnitamiseks korteriühistu majandustegevuse aastakava.
 • majandustegevuse aastakava peab sisaldama:
  1) korteriomandite eseme mõtteliste osade majandamise eeldatavaid tulusid ja kulusid;
  2) korteriühistu liikmete kohustusi sihtkulutuste ja koormatiste kandmisel;
  3) andmeid korteriühistus tarbitud kütuse, soojuse, vee ja elektri koguse ning maksumuse kohta.


  Minu küsimus: on need punktid teie puhul täidetud olnud!? Mina pole 14 aasta jooksul kordagi sellist infot saanud.

  Teile esitatakse need dokumendid põhjusel, et te saaksite kirja panna enda ettepanekud maja olme paremaks korraldamiseks. Kõigile tekkivatele ja ette teada antud küsimustele on juhatus kohustatud vastama! Üldkoosoleku sisu pole ainult juhatuse volituste kinnitamine järgmiseks või järgmiseks viieks aastaks. Esitage kasvõi see küsimus, miks ei ole teie korteril postkasti? Tundke huvi, millised suuremad remonttööd ees ootavad, kas plaanis on kahjuritõrje, sisseostetavatele töödele kuluv summa, tööde teostaja, hinnapakkumised jne. Ning seda on teil õigus kontrollida.


Allpool lisan lingid, kust saate täpsemat infot enda õiguste ja võimaluste kohta, et enda elamine paremaks muuta, kuidas osaleda üldkoosolekul jne.

---------------------------------------------


 1. Kelle huvides tegutseb ja kellele kuulub KÜ?


KÜ on korteriomanike loodud mittetulundusühistu, mille eesmärgiks on korteriomandite eseme osaks olevate ehitiste ja maatüki mõtteliste osade ühine majandamine ja korteriühistu liikmete ühiste huvide esindamine. Viimast teostab juhatus. Kuna KÜ on MTÜ, siis mittetulundusühingute seaduse § 28 lg 5 kohaselt peab juhatus andma MTÜ liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.


See oli alles algus. Kas olete kursis sellega, et Vasara 25/1 põhikirjas vajaliku teabe küsimise kohta punkti pole. Seega lähtume seadusest- KÜ juhatus oleks pidanud mulle (ja teile) esitama vajalikku teavet üldkoosoleku, majandustegevuse aastakava, kujunevate kommunaalmaksete jms kohta. Aga miks ta ei anna ja mind väldib? Mina soovin teada raamatupidamislikke algandmeid: millest ja kust tekivad erinevad summad? Kuna ma seda ei saanud, hakkasin ise tuletama. Kes oskab saja piires liita-lahutada-jagada-korrutada, saab sellega hakkama. Ja näete, et asjad ei ole paigas.

Saatsin e-mailiga päringu. Korteris elab minu isa, aga temale andis ühistu esimees info edasi, kuigi palusin, et vastaku mulle. Helistasin KÜ numbrile, mis on äriregistris. Esimees võttis vastu. Rääkisin ka seda talle, et info tuleb anda korteriomanikule, mitte üürnikule. Temal on minu nr ja e-mail olemas. Vestluse käigus väitis KÜ esimees, et e-posti aadress sirle25@hot.ee pole ühistu ametlik e-aadress. Seda väitis korduvalt ka hilisemas vestluses. Siinkohal KÜ esimees jälle eksib tahtlikult. 30.06.2011 on tehtud äriregistrikanne sisuga: KÜ sidevahendiks on e-postia aadress: sirle25@hot.ee
Seega on see e-mail täiesti ametlik ja kehtiv.See oli veel üks suurem ebakõla siin loos. 

Saatsin e-postile lisaküsimuse: millest kujuneb üldelekter? Kommunaalarvel seisab summa 2,24 € kuus! Minupoolsed arvestused on allpool lisas olemas. Seal on olemas kaks arvutust, millest selgub, et Vasara 25 maja elanikud on aastaid (rõhutan: aastaid!) maksnud üldelektrit rohkem kui on selle tegelik kulu! Vaadake enda arved üle ning näete isegi: üldelekter on konstantne arv. Muutumatu. Paar aastat tagasi oli summa isegi suurem kui praegu (2014 ja 2015 2,64 €)!

Palusin mõne nädala eest (märtsi lõpp) endale põhikirja. Esimees ütles, et kõik korteriomanikud on selle saanud. Ma ütlesin- mina pole. Alates korteri ostmisest saadik pole mina põhikirja saanud.

Esimees väitis, et tõi selle mulle paar nädalat tagasi ja pani lingi vahele, sest kedagi polnud kodus. Kahjuks on nii, et mu isa on alati kodus! 
Kui ta nüüd kokkulepitud ajal põhikirja tõi, ütles mu isale üldelektri kohta nii: see arvutatakse lampide arvu pealt. Kuidas saab nii olla!? Elektrikulu (nagu ka vesi teie korteris) arvestatakse tegeliku kulu järgi, mitte selle järgi mitu lampi või elektripistikut teil toas on!

Aga näed- üldelekter arvutatakse Vasara 25 lampide järgi! Oled sa sellise arvutusega nõus? 

Allpool on arvutus sellest kui palju tegelikult üldelektrit kulub!---------------------------------------------


2.Kui pikk on maksetähtaeg?
Võtke ette enda kommunaalmaksete arve. Seal on maksetähtaeg 7 päeva. Aga mis kuupäevast alates? Kättesaamisest alates? Kuu algusest? Teile pistetakse need lipikud ukse vahele...aga kui te neid kätte ei saa, siis jääte võlglaseks ühistu ees. Kes vastutab? Nüüd tekib suurem ja laiapõhjalisem küsimus: kuidas teile arve saata!? Tähitud kirjana, sest kas teil on postkast nagu igas normaalses majas?

---------------------------------------------

3. Kommunaalteenuste arved. Pöördume tagasi kommunaalteenuste arve juurde. Mida te seal näete? Haldus, üldelekter, küte, remondifond, prügi jne. Mida teie sealt kontrollida saate, on teie enda kulutatud elekter ja vesi. Muude osas kas tekib küsimus kuidas see kujuneb? Kas ruutmeetri alusel? Korteri kohta? Kas sina tead seda? Kuidas makstakse küte? Mille alusel arvestatakse prügi?
Üldelektrist oli juba juttu. Peakaitse? Seda infot pole.

Seda infot ma soovisingi esimehelt saada, mille peale ta väldib nüüd minu kõnesid ja e-maile ega pole siiani vastanud.

Aga tuleme korraks alguse juurde tagasi: kuna korteriühistu on mittetulundusühing, siis mittetulundusühingute seaduse § 28 lg 5 kohaselt peab juhatus andma mittetulundusühingu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudel vastava aruande.

Korteriühistuseadus ei sätesta seda, millises mahus on korteriühistu juhatus kohustatud esitama korteriühistu liikmele korteriühistut puudutavat dokumentatsiooni. Põhjendatud olukordades (näit. majanduaasta aruande kontrollimiseks) peab korteriühistu juhatus võimaldama raamatupidamise algdokumentidega tutvuda.
Sellise info andis mulle edasi ühe haldusfirma jurist. Miks ei täida meie KÜ esimees seadust? Ma küsingi ju andmeid selle kohta kuidas kujuneb prügivedu, küttearve, halduskul, remondifond jne. Miks seda varjama peab?See oligi põhipõhjus, miks ma selle teema üldse käsile võtsin.

---------------------------------------------

4.Mida teha saab, et selline olukord lõpeks?

Mina kavatsen selle teemaga lõpuni minna ning välja selgitada kuhu ja kuidas, kui sihi- ja õiguspäraselt on raha kulutatud! See on minu raha, see on sinu raha! 
Minul ja sinul on õigus teada kuidas seda kulutatakse!


Ka korteriomanikel on õigus üldkoosolek kokku kutsuda. Selleks piisab meie majas minimaalselt 12 korteri nõusolekust, aga ma usun, et inimesi, kes soovivad saada infot enda raha saatuse kohta on kindlasti rohkemgi! Seadus sätestab sellised asja nii:

võimaluse kutsuda korteriühistu üldkoosolek kokku, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühistu liikmetest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksema esindatuse nõuet. Sellise nõude korral peab juhatus üldkoosoleku kokku kutsuma. Kui juhatus siiski ei kutsu üldkoosolekut kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
KINDLASTI EI TOHI TE ANDA MINGEID ALLKIRJU TAGANTJÄRELE. Kasvõi selle kohta, et olete osalenud üldkoosolekul või näinud dokumente, kui te pole seda teinud!

Nüüd tekib suurem küsimus: kuhu teile teie kutse saata? Tähitud kirjana on vist kõige kindlam viis.

Sest kas teil on postkast nagu igas normaalses majas? Ei ole ju! Miks pole postkaste? Kes on vastutav selle eest, kui kirjad ära kaovad? Kui te soovite tellida ajakirja, ajalehte, teie isiklik post... Kuhu see panna? Postkasti? Teil ei ole ju postkasti!
Samuti pole teil elektrikapis märgistust milline kaitse teile kuulub! Ühistu esimees soovitas mul välja lülitada kaitsmed ja vaadata milline minu oma on. Ja keegi teada ei saa kui seda teen! Aga olete lugenud millised kahjustused tekivad tänapäeva elektrikatkestuste puhul!? Seega ma ei tea milline on minu korteri kaitse.


LISAD: 
1) Vasara 25/1 arve- pole kuupäeva millal esitatud ega maksetähtaega konkreetselt. Meil pole majas sooja vett- elektrikulu on antud arvel boileri kütmine. Korteri suurus 15,7 rm.

2) Nõva 2 arve- kirjas kas kuupmeeter, ruutmeeter või tükk. Raamatupidaja number.

Majas on olemas soe vesi, maja soojustatud remondi käigus üleni, samuti vundament korrastatud, küttesüsteem torude ja radikate näol vahetatud, olemas on igale korterile keldriboks. Et maja täiesti korda saaks makstakse renoveerimise eest 22,31 eurot. majas on 75 korterit ning maja on poole väiksem kui meie oma!

Antud arvel oleva korteri suurus 33,8 ruutmeetrit- seega 2 korda suurem kui minu oma, kuid makse sama suur.
 


3) Üldelekter

KÜ esimehe sõnul kujuneb see lampide arvu, mitte energiakulu järgi. Kuni selle aastani maksin 2,649. €. Sellest aastast 2,242. Kuidas saab elektrit maksta lampide arvu järgi!? Kulutatud elektri järgi tasutakse!

Allpool toon arvutuse, kuidas mina summani jõudsin. Ja see on miinimum! 

TEIE ARVE:

Kust tuleb üldelekter? Minul 2,20 eurot 15,7 ruutmeetrise KORTERI KOHTA? Arvestades, et ühe korrus poolte korterite ruutmeetrid on vahemikus 15,7 -16,2. Teisel poolel 12 ruutmeetrit. Kortereid korrusel 24. Kui ühel pool on 12 korterit ja iga neist 12 rm= 144.00 rm. Teisel pool 12 korterit ja väikesim 15,7 rm= 188.40 rm

ÜHE Korruse korterite pindala summa seega 332.40 rmMina maksan 15,7 rm eest 2,2o eurot KUUS ehk 0.14 senti ruutmeetri eest üldelektrit

Kui kokku on 332,4 rm, kus 14 s/rm siis saame, 46.54 eurot kuus (üldelektrit korruse kohta.)

46, 53 € ning elektrihind on 0,12 senti/kwH, siis on korruse kulu: 387.75 kwH üldelektrit ühes kuus korruse kohta

387,75 kwH jagame 31 päevaga, ehk: 12.51 kwH/ööpäev elektrit maksab iga korrus

ehk viie korruse peale kulub arvete järgi üldelektrit 62.54 kwh/ööpäev.TEGELIK KULU:

Igal korrusel on 5 lampi, milles on 1 * 36 w luminofoorlamp mis põlevad 24 h. Lambid võtavad seega igal korrusel elektrit ühes ööpäevas 4.32 KwH/ööpäev. Terve maja korruste kulu 21.60 kwh/ööpäev.Lisaks on püstakus ja fuajees lambid, kus on 58 w luminofoorlambid. Lampe on kokku 11 (neist töötavad omakorda 10), 2 tk fuajees ning 9 tk korrustele jaotatuna. Igas lambis 1-2 põlevat luminofoorlampi. Isegi kui kõik 2 lampi põlevad, on lambi kohta en. kulu ööpäevas (2x58 kw) x 24H= 2.78 KwH ööpäevas.

Kogu maja peale seega püstaku lampide kulu 10*2,78= 27.84 KwH ööpäevas.TERVE MAJA VALGUSTUSE KULUD: 49.44 kwH ööpäevas (kulutab terve maja)

Vahe ööpäevas on seega 13.1 KwH/ööpäev ehk 406.1 kwH kuusSeega maksate keskmiselt lisaraha rohkem 48.73 €urot VÄHEMALT 1 KUUS maja peale!!!TERVE AASTA PEALE MAKSATE KOKKU VÄHEMALT

584.76 €UROT ROHKEM!!!

MAKSATE KOKKU ühes kuus tegelikult 10 € rohkem korruse kohtaAga kui kõik maksavad üldelekrit võrdselt. 120 korterit ja 2,20. 264.00 eurot

264 eurot on omakorda arvestades el.hinda 12 senti/kwH 2200.00 kWH kuus

Ega elektrikulu koos trepivalgustuse ja korruse valgustusega 1532.64 kWH kuus

vahe on seega ühes kuus 667.36 kWH kuus. see omakorda tähendab, et terve maja peale makstakse 80.08 eurot rohkem. 80 eurot igas kuus rohkem teeb aasta peale 960.96 eurot aastas!
4) Väljavõte äriregistrist kus on näha, et majandusaasta aruanded on esitamata ja määratud trahvid. 
https://ariregister.rik.ee/

Meie ühistu on üks rikkamaid, sest tasub makse rohkem kui teised ühistud. 
Jagage siis meie juhatuse toojoumaksude kulu allpool toodud Vasara 25 b omadega, kus on rohkem inimesi! 
http://www.teatmik.ee/et/info/80084465-korteriühistu-Vasara-25-1
NB! VASARA 25 B ON JUHATUSES ROHKEM INIMESI NING MAKSED TUNDUVALT VÄIKSEMAD. Kui VEEL KORISTAJAD SIIA LIITA.
Pilt:5) Kasulikud lingid

1) INFO ÜLDISE OLUKORRA KOHTA KUIDAS PEAKS ASJAD OSALLISELT KÄIMA ÜHISTUS
2) KÜ JUHATUSE ESIMEES PAKKUS MÕNED AASTAD TAGASI, ET KÜTTEPERIOOD LÄBI NING MA SAAN VAJADUSEL RADIKA ÄRA VAHETADA. JÄTKE MEELDE- TE EI TOHI SEDA ISE TEHA!!!NB! radiaatorid ja küttesüsteem on kaasomandis, seega ei tohi te iseseisvalt midagi teha. 
http://www.korteriyhistuabi.com/ky/Forums/viewtopic/t=291.html3) PRUSSAKAD
4) VÕIMALUSED KONTROLLIDA JUHATUSE TEGEVUST
5) KÜSIMUSI-VASTUSEID IGALE TEEMALE


6 kommentaari:

 1. Anonüümne17.04.16 20:01

  Tere!
  Olen ise ka mõelnud, aga ei ole teadnud kuidas alustata.
  Aitäh.
  Võtan ühendust.

  VastaKustuta
  Vastused
  1. Aitäh.
   Te polnud esimene.
   Jõuti juba meile saata.

   Kustuta
 2. Asjasse mittepuutuvad kommentaarid kustutakse.

  VastaKustuta
 3. Anonüümne17.04.16 23:27

  Tere. Olen isegi mõelnud kuhu need remondi ja haldus kulud lähevad kuna talvel ei suudetud isegi lund maja eest ära lükata ja koridorid näevad ikka väga jubedad välja.

  VastaKustuta
 4. Autor on selle kommentaari eemaldanud.

  VastaKustuta
 5. Anonüümne19.04.16 23:38

  Tere.
  Aitäh Arnole, et leidis julguse tõsta selle probleemi. Elan majas 14 aastat, ei olnud ühtegi maja elanike ühiskoosolekut, vähemalt mina ei näinud ühtegi kuulutust sellise koosoleku kohta. Küll üks kord KÜ esimees Rein käis ja korjas allkirju, ma lollist peast kirjutasin alla. Mul on samad küsimused on olnud juba aastaid millest Arno kirjutab.

  VastaKustuta