laupäev, 3. veebruar 2018

Olge järjekordselt teadlikud!
Kellel oli kahtlusi kuidas käituda või mida teha, siis siin on teile üks tore kinnitus, mis peaks veenma teid teie õiguses ja käitumise õigsuses. Ilmselge asi siis ka juristi sõnadega lahti kirjutatud.
Üldse on siin lehel palju teemaga seonduvat. Ka laiemast spektris kui KÜ.
Külastage: http://www.vastused.ee/loe/oigus/korteriomandioigus/1.html

Olge aktiivsed korteriühistuliikmed. Küsige ja uurige ühistu esimehelt mille eest teilt raha küsitakse jne. Temal on kohustus vastata.
Ilma üldkoosoleku otsuseta ei tohi majas teoreetiliselt lillegi liigutada (v.a väikesed remonttööd).
KÜ on ennekõike korteriomanike heaks, mitte kellegi isiklik rahakott.


esmaspäev, 22. jaanuar 2018

Kuulake: Rein Värv ütleb kahel korral kuidas teda seadus ei huvita. (helifail)

Kõne väljavõte siis sellest kuidas KÜ esimees järjekordselt väljendab oma seadusevastast käitumist.
Vähemalt kahekordne seaduse eiramine
(Vasara 25 majas pole postkaste. Raha küll koguti kunagi 1000 eeku korteri  kohta. Hiljem ütles juhatus, et raha läks küttearvete tasumiseks.

teisipäev, 16. jaanuar 2018Majanduaasta aruanded on esitatud. Ja mis ilmnes?
Eriti tore on üle-eelmise aasta (2016) kohta. See koostati järelevalvemenetluse raames kohtu sekkumisel. Kuna sellisel juhul on kontroll piisavalt põhjalik, siis ilmnes, et kui aasta varem (2015) oli KÜ -420 eurot miinuses, siis järsku (!) ühe aastaga on 1827 plussis. Aastaga on vahe 2247 eurot!!!
Huvitav, et kui kohtu järelvalve all ei tehtud maj.aasta aruannet, oldi miinuses.
Kust see 2247 eurot  aastaga siis tuli? Või õigemini, kuhu ta ei läinud, kui seadusesilm oma silmaluad avas: https://krediidiraportid.ee/tartu-linn-vasara-tn-25-ku

Vasara 25 korteriomanikud, kellel ka huvi kuidas kommunaaltasud kujunevad, siis saatke juhatuse esimehele nt. elektronpostiga, tähitud kirjana või advokaadibüroo kaudu aruandlusnõue. Kui teile ei vastata, siis kindluse mõttes kirjutage ka pangaülekande selgitusse, et soovite saada infot meilile summade kujunemisest.

Lisan siia mõned enda aruandlusnõuded mille olen saatnud KÜ Vasara 25 juhatuse esimehele Rein Värvile: https://drive.google.com/open?id=1vvQbbrvG_EcJtyJdyyicKBmZGtTBs2ccteisipäev, 2. jaanuar 2018

Head uut aastat, lugejad!
Eilsest (01.01.2018) jõustunud Korteriomandi- ja korteriühistuseadus toob palju toredaid ja häid muutusi ka korteriomanikele. Tutvuge sellega. Suures osas sama, kuid ajakohasem ja arvestab tänapäeva olusid tunduvalt rohkem.


Minu soovitus teile on, saata KÜ esimees Rein Värvile e-mail: sirle25@hot.ee ning paluda edaspidi kõik KÜ Vasara 25/1 puudutav info saata teile meilile (sh. ka kommunaalteenuste arve), sest seda nõuab seadus:

§ 46. Korteriomaniku kohustus anda teavet

 (1) Korteriomanik on kohustatud teatama korteriühistule oma olemasolevate sidevahendite andmed, eelkõige telefoninumbri või elektronposti aadressi.

2. jaotisKorteriühistu organid ja juhtimine 

§ 20. Korteriomanike üldkoosolek

Kui korteriomanik on teatanud korteriühistule oma elektronposti aadressi, tuleb korteriomanike üldkoosoleku teade ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud dokumendid saata sellel aadressil.

Lõige 3: Kui korteriomanike üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine, majanduskava kehtestamine või majandusaasta aruande kinnitamine, tuleb üldkoosoleku teates märkida koht, kus on võimalik tutvuda põhikirja või majanduskava eelnõuga või majandusaasta aruandega, ning nende dokumentidega tutvumise kord.

Seega kui teile see info ei laeku, siis:

§ 29. Korteriühistu organi otsuse kehtetus

 (1) Kui korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse, korteriomanike kokkuleppe või põhikirja nõudeid, ei ole koosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud juhul, kui koosolekul osalevad või on esindatud kõik korteriomanikud. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui korteriomanikud, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.

Ning üks tähtis asi veel meie KÜ raames, mis mujal on normaalsus, meil siiski mitte. Meil ei ole ühtki majanduskava. 

§ 41. Majanduskava

 (1) Korteriühistu juhatus koostab korteriühistu majandusaastaks majanduskava, mis koosneb järgmistest osadest:
 1) ülevaade kaasomandi eseme seisukorrast ja kavandatavatest toimingutest;
 2) korteriühistu kavandatavad tulud ja kulud;
 3) korteriomanike kohustuste jaotus majandamiskulude kandmisel;
 4) reservkapitali ja remondifondi tehtavate maksete suurus;
 5) kütuse, soojuse, vee- ja kanalisatsiooniteenuse ning elektri prognoositav kogus ja maksumus.
 (2) Kui korteriomanike kokkuleppe või korteriühistu põhikirjaga on ette nähtud tegelikust tarbimisest sõltuvate majandamiskulude tasumine pärast kulude suuruse selgumist, määratakse majanduskavas kindlaks ainult ülejäänud kulude suurus.
 (3) Majanduskava kehtestab korteriomanike üldkoosolek.
 (4) Kui majandusaasta jooksul ilmneb, et kehtestatud majanduskava ei taga korteriomandite valitsemist majanduskavas ettenähtud mahus ega korteriühistu püsivat maksevõimelisust, on korteriühistu juhatus kohustatud koostama uue majanduskava ja kutsuma kokku korteriomanike erakorralise üldkoosoleku uue majanduskava kehtestamiseks.
 (5) Kui majandusaasta alguseks ei ole kehtestatud uut majanduskava, kehtib senine majanduskava kuni uue majanduskava kehtestamiseni.

Seega toredat avastamist ja rõõmustame uue seaduse vastu võtmise üle. Üks tore maasikas on seaduses veel, mille kas leiate ise või leiate selle hiljemalt 1,5 kuu pärast siit blogist.

P.S Endiselt ärge tasuge kommunaalarveid sularahas vaid pangaülekandega!!!
KÜ Vasara 25/1 konto SWEDBANKIS: EE922200221011937640

reede, 29. detsember 2017

Lugupeetud, Vasara 25 korteriomanikud!

Ärge makse kommunaalteenuste eest sularahas otse ühistu esimehele Rein Värvile või raamatupidajale Sirle Värvile. Tehke maksed pangaülekannetena.

Kui loete seda, siis andke info edasi ka neile kes mingil põhjusel ei kasuta netti vms.

Toredat aastavahetust!

teisipäev, 21. november 2017

MAJANDUSAASTA ARUANNE.

KÜ Vasara 25/1 suhtes on alustatud järelevalvemenetlust.
Juhatuse vastutus kestab viis aastat. Kõigest rääkida ei saa, aga hoian kursis.

Varsti postitan ka teised majandusaasta aruanded (mis on lõpuks esitatud). Kuna raamatupidamislikke algandmeid keeldub juhatus endiselt avaldamast ning korduvatele aruandlusnõuetele ei vasta, siis arvatavasti ei klapi arvud mis on välja toodud majandusaasta aruandes, arved mille on esitanud kommunaalettevõtted jne.

Link aruandele.

esmaspäev, 13. november 2017


Rikas ühistu. Iga trahvihoiatusmäärus on summas üle 200 euro. Huvitav kuskohast võtab Vasara 25 juhatus trahvide tasumiseks raha!? Sel aastal juba vähemalt 400 eurot!